• Pre rating (úspešnosti) v rámci rebríčka Tenis Open sú hodnotené iba tie podujatia, ktoré boli otvorené súťažným aj nesúťažným hráčom (open).
  • Rating úspešnosti je vypočítaný zaregistrovaných výsledkov do databázy tenisopen, počet bodov deleno počtom zápasov. Detail schémy výpočtu bodov nájdete na stránke “Propozície” (body za víťazstvo / prehru) sú ovplyvnené fázou turnaja, v ktorej boli získané:
   1. Víťazstvo/prehra v základnej skupine: 5/3body
   2. Víťazstvo/prehra v hlavnom pavúku:  8/6 bodov
   3. Víťazstvo/prehra v pavúku MEDIUM/útechy: 4/2body
   4. Víťazstvo/prehra v pavúku FAN: 2/1bod
   5. Víťazstvo/finále pavúka Open/útecha(medium): 4/3/2/1 bod