Skupiny

Pavúk

Nasadenie / Los

4 nasadení podľa rebríčkov STZ, ČTS, …., tenisopen.sk, atpliga.sk, atpvalasska.cz,…,,tekuza.cz